Về Chúng Tôi

Thursday 10, August, 2023

Dream Trend Vietnam x Miss World Vietnam 2023: Dream Girls Photoshoot

The Shapes of Dream: Đi tìm khởi hình của Ước mơ Thế giới 8 tỷ người, mỗi người đều có cho mình những khát vọng, mục tiêu khác nhau để tạo ra và theo đuổi; minh chứng cho việc: Ước mơ luôn tồn tại ở nhiều dáng hình riêng biệt. So… what is your dream?   ...

facebook Chat Facebook